Skip to content
intro   |   team4teen   |   junior   |   family
Pomáháme vytvářet podmínky pro zdravý rozvoj komunity a poskytujeme příležitost k setkávání dětí, mládeže i dospělých.

Naše aktivity

Volyňka Fly Fishing

Muškařský zájmový klub Volyňka Fly Fishing nabízí zájmové a závodní muškaření dospělých.

Kolíbka

Rodinný a rodičovský klub Kolíbka nabízí podporu v otázkách výchovy, vzdělávání a vztahů mezi rodiči a dětmi.

LaLoBa

Dámský zájmový klub LaLoBa nabízí společné tvoření, sdílení a seberozvojové aktivity pro ženy různých generací.