Milí přátelé,

letošní PF je inspirováno naší příhraniční tzv. Alejí smíření – ta sice primárně souvisí s přeshraničním pokojným soužitím národů, ale její obelisk ve tvaru písmene “A” odkazuje na nové začátky a uvnitř obelisku ztvárněný anděl přináší “Pax Vobiscum”, pokoj všem.

V této bouřlivé době je nám onoho pokoje a naděje na nový počátek více než potřeba, přijměte tedy toto přání:

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku přeje team4teen