Milí přátelé,

pomáhali jsme vždycky a teď samozřejmě o to víc, ale probíhající koronavirová krize nám to hodně ztížila (dotace v nedohlednu, nasazení větší) – prosím, pomozte nám překlenout těžké období finančním darem na účet 2701132267/2010 (IBAN CZ8920100000002701132267). Každá desetikoruna nám pomůže! Moc děkujeme.

Pomůže nám také předání této naší prosby dalším dobrodincům, u nichž by mohla také najít sluchu.

Jsme celkem skromná neziskovka – každoročně hospodaříme s rozpočtem průměrně necelých 250 tisíc Kč, z čehož téměř 60 tisíc Kč tvoří dary a necelých 190 tisíc Kč dotace. K pohodlnému fungování bychom potřebovali o 100 tisíc Kč více, ale vyjdeme i s výše uvedenou částkou. Dotace na daný kalendářní rok dostáváme až během druhého čtvrtletí, ale obvykle už na přelomu března a dubna víme, jak jsme dopadli – a zvládáme fungovat i s tím, že si na první čtvrtletí vždy musíme nejprve vypůjčit peníze na předfinancování naší činnosti.

Tou činností je, jak asi víte, především psychologická a terapeutická podpora dětí a dospívajících, jejich rodičů i celých rodin v obtížných životních situacích, zejména vztahových. Současná koronavirová situace klade na každého jedince i na vztahy mezi lidmi zvýšené nároky – vedle obav a nejistot spojených se samotnou nákazou Covid-19 mnozí rodiče řeší existenční problémy, rodiny zavřené celé dny doma jsou vystaveny ponorkové nemoci, ve vztazích dosud nějak fungujících se zvyšuje riziko agrese a násilí, děti žijí v těchto rodinách bez možnosti úniku a navíc mnohdy s vlastními strachy a úzkostmi… Proto vedle naší běžné činnosti, kterou nyní realizujeme on-line, nabízíme navíc psychologické konzultace všem potřebným, zapojili jsme se i do dobrovolnického týmu telefonické terapeutické linky Anténa. Pomáháme, protože je to zkrátka nyní potřeba více, než kdy jindy.

Sami jsme však díky koronaviru v situaci, kdy jsou procesy schvalování dotací pozastaveny, odloženy na neurčito. Jaká bude bilance veřejných rozpočtů po “nájezdu” koronaviru, je nasnadě – na dotace i těch prioritnějších oblastí v nich zůstane mnohem méně peněz, než kdykoli dříve. Jsme tedy nejen před otázkou, kdy můžeme dotační peníze čekat, ale také před otázkou, kolik peněz to letos nakonec bude (pokud vůbec nějaké). Rada kraje už dokonce schválila úplné zrušení “našeho” dotačního programu Podpora rodinné politiky (více zde). Naši stálí dárci na tom také nejsou dobře, ti nás nezachrání. Pomáháme už od ledna tak, jako vždycky, a od března ještě více. A nechceme přestat právě teď, kdy je to nejvíce zapotřebí (a pokud možno ani potom). Vypůjčené prostředky ale budeme muset vrátit tak jako tak.

Proto vás prosíme o finanční dar dle vašich možností – pokud bude dárců dostatek, postačí, když každý věnuje pár desetikorun. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru nebo s Vámi sepíšeme darovací smlouvu, na základě které můžete uplatnit odpočet z daňového základu – po odeslání daru nás kontaktujte, abychom vám mohli příslušný dokument vystavit. Zde ještě jednou číslo účtu: 2701132267/2010  (IBAN CZ8920100000002701132267), vedený u FIO banky; získané prostředky budou použity na financování naší činnosti. Velmi vám děkujeme!

Informace o prvních vlaštovkách zde.