Skip to content
intro   |   team4teen   |   junior   |   family
Pomáháme unést, zvládnout a překonat těžké chvíle a situace dětství, dospívání i dospělého partnerského a rodinného života.

Projekty

Dítě v úzkých

Projekt je určen pro děti a mládež ohrožené nebo trpící psychickými obtížemi a/nebo rizikovým chováním. Těmto dětem a jejich rodinám nabízí projekt podporu a pomoc při zvládání situace a souvisejících trápení.

Rozvod není legrace

Projekt je určen pro rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížném období rozvodu/rozchodu a po něm. Těmto rodinám – a především dětem v nich – nabízí projekt podporu a pomoc při zvládání situace a souvisejících trápení.