Kdo se může účastnit

Bližší informace najdete v sekci každého zájmového klubu (viz Aktivity), ale obecně lze říci, že své si u nás najdou všichni – samotní dospělí, celé rodiny, rodičovské páry i samotní rodiče či ostatní příbuzní dětí a jiné pečující osoby vč. pěstounů, ale i děti a mládež.

Aktivit se mohou účastnit zájemci z řad veřejnosti, ale nabízíme možnost získat členství a mít tak zajištěny členské výhody, jako např. informace navíc, přednostní přihlašování na akce a výhodnější podmínky účasti.