Děkujeme

Jak nás podpořit:

Víte, že…

…částku, kterou za kalendářní rok darujete, můžete uplatňovat jako odečitatelnou položku ze základu daně?

 

Fyzické osoby

si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, nebo činí za kalendářní rok alespoň 1000,-Kč. Celkem lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.

 

Právnické osoby

si od základu daně sníženého dle §34 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2000,-Kč. Celkem lze odečíst maximálně 5% ze základu daně.

 

Přispět můžete jednorázově či pravidelným měsíčním příspěvkem.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru nebo s Vámi sepíšeme darovací smlouvu, na základě které můžete uplatnit odpočet z daňového základu.

 

Číslo účtu pro dary

je 2701132267/2010 vedený u FIO banky.

 

Naši činnost můžete podpořit také hmotným darem

(typicky např. kancelářským spotřebním materiálem či vybavením, hygienickými nebo muškařskými potřebami) či darováním služby (typicky např. údržbářské, opravářské, tiskové a kopírovací služby). Pokud nám chcete cokoli nabídnout, kontaktujte nás, prosím zde.

Finanční i materiální podpora je pro FAMILY team4teen velmi důležitá a velice si ji vážíme. Je to projev důvěry lidí, kteří naši práci takto podporují, ale hlavně jsou to finanční prostředky na služby a materiál, které nelze uhradit z dotačních zdrojů. Dotace jsou navíc málokdy plně dostatečné a neziskové organizace – a tedy i my – je obvykle dostávají s několikaměsíčním odstupem.

 

Velice Vám děkujeme!

Podporovatelé:

Dále nás podpořilo mnoho našich kolegů a přátel, ať už dobrou radou, rukou přiloženou k dílu či přebytečným materiálem a vybavením.

 

VŠEM MNOHOKRÁT DĚKUJEME!