Děkujeme

Jak nás podpořit:

Víte, že…

…částku, kterou za kalendářní rok darujete, můžete uplatňovat jako odečitatelnou položku ze základu daně?

 

Fyzické osoby

si podle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí za kalendářní rok alespoň 1 000 Kč. Celkem lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně.

 

Právnické osoby

si podle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, od základu daně sníženého dle § 34 téhož zákona mohou odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Celkem lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

 

Přispět můžete jednorázově či pravidelným měsíčním příspěvkem.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru nebo s Vámi sepíšeme darovací smlouvu, na základě které můžete uplatnit odpočet z daňového základu.

 

Číslo účtu pro dary

je 2701132267/2010 vedený u FIO banky.

 

Naši činnost můžete podpořit také hmotným darem

(typicky např. kancelářským spotřebním materiálem či vybavením, hygienickými nebo úklidovými potřebami) či darováním služby (typicky např. údržbářské, opravářské, tiskové a kopírovací služby). Pokud nám chcete cokoli nabídnout, kontaktujte nás, prosím zde.

Finanční i materiální podpora je pro FAMILY team4teen velmi důležitá a velice si ji vážíme. Je to projev důvěry lidí, kteří naši práci takto podporují, ale hlavně jsou to finanční prostředky na služby a materiál, které obvykle neziskové organizace – a tedy i my – nesnadno finančně pokrývají.

 

Velice Vám děkujeme!

Podporovatelé:

Celou dobu fungování projektů Dítě v úzkých a Rozvod není legrace nás finančně podporoval Jihočeský kraj prostřednictvím dotací na rodinnou politiku.

Dále nás podpořilo mnoho našich kolegů a přátel, ať už dobrou radou, rukou přiloženou k dílu či přebytečným materiálem a vybavením.

 

VŠEM MNOHOKRÁT DĚKUJEME!