Zajímavosti

Spolupráce a užitečné odkazy

Vzdělávací zařízení Zuzana Bláhová akreditované MPSV: http://www.zuzanablahova.cz

Labyrint – centrum duševního a tělesného zdraví: http://www.labyrincentrum.cz

Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT 99: http://cppr.prevent99.cz/

Vzdělávací centrum KreBul: http://www.krebul.cz/

Advokátní kancelář Mgr. Aleny Hájkové: http://www.akhajk.cz/

 

Doporučená literatura

Adler, A. Psychologie dětí: Děti s výchovnými problémy. Praha: Práh, 1994.

Bláhová, Z. Možnosti psychoanalytické psychoterapie a mimoterapeutické individiálně-psychologické práce s dospívajícími. Logos Polytechnikos, 2014, roč. 5, č. 2, s. 66 – 74. (Elektronicky dostupné na http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos)

Čechová, D. Výchova detí ako veda i umenie – prístup individuálnej psychológie. In Dreikurs, R.; Soltzová, V. Deti ako výzva. Bratislava: Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť, 2012, s. 285 – 293.

Dinkmeyer, D.; McKay, G. Efektivní rodičovství krok za krokem. Praha: Portál, 2008.

Dreikurs, R.; Soltzová, V.  Deti ako výzva. Bratislava: Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť, 2012.

Dreikursová Fergusonová, E. Adlerovská teorie: úvod do individuální psychologie. Tišnov: Sursum, 1993.

Širůčková, M., Štěpánková, M., Valášková, M. Spolu a jinak ve výchově a vzdělávání.  Brno: Mansio, 2013.

Walton, F. X. Ako porozumieť deťom a adolescentom. Bratislava; Nové Zámky: Slovenská adlerovská spoločnosť; Psychoprof, 2008.