Vzdělávání

Vzdělávání jsme doposud nabízeli především rodičům, pěstounům a ostatním příbuzným dětí či jiným pečujícím osobám. V současné době postupně rozšiřujeme akční radius i na odbornou veřejnost. S tím souvisí také rozšiřování tématického spektra, které plánujeme.

Vzdělávání má zpravidla formu seminářů (jejichž absolvováním mohou pěstouni a další pečující osoby splnit povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě dle § 47a odst. 2 písm. f zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), případně přednášek.

Semináře

Rozsah: zpravidla 6 vyučovacích hodin, není-li uvedeno jinak.

Cena: zpravidla jednotlivec 1 090 Kč, druhý člen rodičovského páru sleva 10 % (tj. 2 070 Kč rodičovský pár), není-li uvedeno jinak.

Termíny: napište nám, pokud máte o seminář zájem, případně sledujte sekci Aktuality.

Přednášky

Rozsah: zpravidla 2 hodiny.

Cena: zpravidla jednotlivec 150 Kč, druhý člen rodičovského páru sleva 50 % (tj. 225 Kč rodičovský pár).

Termíny a přihlašování: napište nám, pokud máte o přednášku zájem, případně sledujte sekci Aktuality.