Vzdělávání

Vzdělávání nabízíme především rodičům a pěstounům, ale i ostatním příbuzným dětí či jiným pečujícím osobám. Vzdělávání má zpravidla formu seminářů (jejichž absolvováním mohou pěstouni a další pečující osoby splnit povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě dle § 47a odst. 2 písm. f zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a přednášek.

Zážitkově-vzdělávací aktivity nabízíme také starším dětem a dospívajícím, aktuálně především v rámci těchto projektů.

Semináře

Rozsah: zpravidla 6 vyučovacích hodin, není-li uvedeno jinak.

Cena: zpravidla jednotlivec 960 Kč, druhý člen rodičovského páru sleva 10 % (tj. 1 730 Kč rodičovský pár), není-li uvedeno jinak.

Termíny: sledujte, prosím, sekci Aktuality, případně si seminář vyžádejte.

Přednášky

Rozsah: zpravidla 2 hodiny.

Cena: zpravidla jednotlivec 100 Kč, druhý člen rodičovského páru sleva 50 % (tj. 150 Kč rodičovský pár).

Termíny: sledujte, prosím, sekci Aktuality, případně si přednášku vyžádejte.

Přihlašování

V roce 2017 realizujeme vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacím zařízením Zuzana Bláhová, akreditovaným MPSV pod č.j. 2013/1671-I, proto se, prosíme, přihlašujte zde >>.