Pobočný spolek FAMILY team4teen vznikl v roce 2017 reorganizací spolku team4teen, z.s. Ten vznikl v roce 2013 jako platforma jak pro psychosociální práci především s mládeží a její rodinou, tak pro volnočasovou práci s mladými sportovními muškaři. Po této reorganizaci se FAMILY team4teen stal zařízením odborného poradenství pro péči o děti v režimu sociálně-právní ochrany dětí a doplňkově se ujal také vzdělávacích aktivit v této oblasti.

Od roku 2023 se těžiště naší práce přesouvá od výkonu sociálně-právní ochrany dětí směrem k odbornému vzdělávání. Ovšem děti a rodina zůstanou centrálními tématy i v těchto aktivitách.

Odborné psychologické poradenství je i nadále dostupné v rámci hlavního spolku team4teen, z.s. (mimo režim sociálně-právní ochrany dětí).

OD SPOD K VZDĚLÁVÁNÍ

24.2.2023

Od roku 2023 se těžiště naší práce pomalu, ale jistě přesouvá od výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) směrem k odbornému vzdělávání. Ovšem děti a rodina zůstanou centrálními tématy i v těchto aktivitách. Odborné psychologické poradenství je nadále dostupné v rámci hlavního spolku team4teen, z.s. (mimo režim sociálně-právní ochrany dětí).