Skip to content
intro   |   team4teen   |   junior   |   family
Pomáháme unést, zvládnout a překonat těžké chvíle a situace dětství, dospívání i dospělého partnerského a rodinného života.

Pobočný spolek FAMILY team4teen vznikl v roce 2017 reorganizací spolku team4teen, z.s. Ten vznikl v roce 2013 jako platforma jak pro psychosociální práci především s mládeží a její rodinou, tak pro volnočasovou práci s mladými sportovními muškaři.

Avšak stejně jako se tříleté dítě pomalu stává docela samostatným a soběstačným, tak se i dvojčata obou našich oborových větví v době třetích narozenin začala osamostatňovat do podoby pobočných spolků a tak i nakonec oddělila od spolku hlavního.

Díky tomu i Vy máte k dispozici FAMILY team4teen, který pomáhá unést, zvládnout a překonat těžké chvíle a situace dětství, dospívání i dospělého párového a rodinného života.

 

Podívejte se, v jakých projektech aktuálně nabízíme naše služby.

Změna času

27.10.2019

Přejeme všem malým i velkým příjemnou adaptaci na zimní čas 😉