Poradenství

Poradenství nabízíme celým rodinám i jejich jednotlivým členům či jen skupinkám několika členů rodiny. Obrátit se na nás mohou děti a dospívající mládež, rodičovské páry i samotní rodiče, ostatní příbuzní dětí či jiné pečující osoby vč. pěstounů.

Dětské a adolescentní konzultace

Pociťuje-li dítě nebo dospívající obtíže, obavy či nejistoty ve vztazích nebo různých situacích v rodině, s kamarády, ve škole, v zamilovanosti, sexualitě či kvůli předčasnému těhotenství, osamostatňování od rodičů a hledání vlastní identity.

Více...

Zažíváš nejistotu, osamělost, strach nebo hádky s kamarády, rodiči, ve škole nebo se svou holkou/klukem? Trápí Tě potíže ve škole nebo změna školy, ztráta kamarádů, úmrtí blízkého člověka nebo domácího mazlíčka, rozchod s holkou/klukem nebo rozvod rodičů? Stalo se Ti něco, na co musíš pořád myslet, co Tě straší ve snech nebo o čem nemůžeš s nikým pořádně mluvit? Máš opakovaně různé průšvihy a nevíš, co s tím? Bojíš se neplánovaného nebo nechtěného těhotenství? Máš s rodiči rozdílné hodnoty, názory či postoje nebo naopak existují nějaká ožehavá témata, o nichž se vám spolu těžko mluví? Hádáte se například kvůli stanovování a dodržování pravidel, trestům, domácím pracím, volnému času, škole nebo narození nového sourozence? Prožíváš někdy nejistotu, kdo nebo jaký/á vlastně jsi, jestli jsi nebo budeš na kluky nebo na holky, jestli to, co děláš, má vůbec smysl? Chceš se osamostatnit od rodičů, jít na internát nebo nastoupit do prvního zaměstnání a nevíš, jak to zvládnout?

Nezáleží na tom, jestli jsi kluk či holka, do jaké chodíš třídy nebo školy, ani na tom, jestli vůbec chodíš do školy nebo do práce – všechno tohle i další věci můžeme spolu probrat během dětských/adolescentních konzultací. Při nich ctíme pravidla důvěry a mlčenlivosti, aby pro Tebe bylo zachováno bezpečí. K případné spolupráci s rodiči přistoupíme vždy po dohodě s Tebou a výhradně s Tvým vědomím.

...méně

Taktéž, mají-li z nejrůznějších důvodů obavy o své dítě rodiče či pěstouni.

Nejste si jisti, zda se vývoj Vašeho dítěte ubírá správným směrem či přiměřeným tempem? Máte o své dítě obavy z nejrůznějších důvodů souvisejících s jeho projevy a chováním? Neváhejte se na nás obrátit, společně prozkoumáme, zda by pro Vaši situaci byly vhodnější dětské, rodinné či případně rodičovské konzultace.

Párové konzultace

Reaguje-li dítě nepříznivě na jakékoli obtíže v partnerském vztahu svých rodičů či pěstounů – od rozdílných výchovných názorů přes hádky o peníze až po trápení s tchánem/tchýní, od chuti rozejít se přes proces rozvodu až po nové porozvodové partnerské vztahy...

Více...

Jste nespokojeni s prožíváním svého vztahu? Máte ve vztahu rozdílné hodnoty, názory či postoje a s tím související neshody? Zažíváte časté hádky nebo naopak přílišné ticho? Existují nějaká ožehavá témata či tabu, o nichž se vám spolu těžko mluví? Prožíváte obtíže v sexu a intimitě? Přemýšlíte o rozchodu/rozvodu nebo jím už procházíte a chcete se důstojně rozejít? Zasahují do partnerského vztahu mezi vámi obtíže ve vztazích širší rodiny včetně vztahů s tchánem/tchýní nebo obtíže vícegeneračního soužití pod jednou střechou? A nemůžete přehlédnout, že na to Vaše dítě reaguje nezvyklým chováním, od uzavírání se do sebe po nezvladatelné vyvádění?

Lhostejno, jste-li pár rodičovský či pěstounský – všechna tato i další témata a možnosti obnovy spokojenosti v partnerských vztazích a tím i atmosféry v rodině můžeme společně zkoumat během párových konzultací.

...méně

Rodičovské konzultace

Máte-li s dítětem dobrý vztah, ale přesto byste si přáli, aby se výchova ubírala jiným směrem, rádi byste se vyvarovali chyb, nebo řešíte výchovné otázky nového přírůstku do rodiny...

Více...

Máte nějaké otázky či pochybnosti v některých výchovných tématech, jako jsou například odměny a tresty, stanovování a dodržování pravidel, chválení dětí a komunikace s nimi, schopnost dětí nést zodpovědnost za svěřené úkoly či domácí práce, režim a volný čas dětí, obtíže dítěte ve škole nebo v kolektivu, obtíže mezi sourozenci apod.? Očekáváte příchod dalšího dítěte do rodiny? Hledáte v rodině shodu na výchovných metodách nebo máte obavy z vlivu vážných rodinných událostí na děti? Obáváte se puberty dětí či jejich odchodu na internát nebo kolej? Opakují se nějaké problematické situace s dítětem, přichází na dítě stížnosti z okolí nebo máte jiné starosti s výchovou dítěte?

Lhostejno, jste-li budoucí či stávající rodič, pěstoun, jiný blízký příbuzný dítěte nebo s dětmi pracujete, odpovědi na tyto a další výchovné otázky a témata můžeme společně najít během rodičovských konzultací.

Pro rodičovskou problematiku jsou vyhrazeny i podpůrné rodičovské skupiny, kde se propojují aktuální rodičovská témata s výkladem a podporou lektora, praktickými ukázkami a aktivitami, vzájemnou podporou a spoluprací účastníků. Na těchto skupinách ctíme a využíváme skutečnost, že "když se dva prvky setkají takovým způsobem, že velikost toho, čeho mohou dosáhnout společně, mnohonásobně přesahuje součet toho, čeho by dosáhly každý zvlášť, vzniká synergie". Zároveň ctíme pravidla důvěry a mlčenlivosti, aby pro účastníky skupiny bylo zachováno bezpečí.

...méně

Rodinné konzultace

Tkví-li obtíže v jiných či širších vztazích, než jen mezi partnery, nebo v jiných rovinách – od dětí přes tchána s tchýní až po rozvodovou problematiku péče o děti nebo pěstounství...

Více...

Zažíváte napětí či obtíže mezi členy rodiny? Mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými? Nebo mezi dospělými navzájem včetně obtíží mezi již dospělými dětmi a staršími generacemi? Máte uvnitř rodiny obtíže v komunikaci, rozdílné hodnoty, názory či postoje a s tím související neshody? Existují nějaká ožehavá témata či tabu, o nichž se vám spolu těžko mluví? Přesahují výchovné či jiné obtíže s dětmi do vztahů mezi rodiči či do vztahů v širší rodině? Prožíváte obtíže ve vícegeneračním soužití pod jednou střechou nebo vztahy tchána/tchýně s vnoučaty? Zažili jste nebo zažíváte rozvod či jiné vážné rodinné události, které ovlivňují vztahy v rodině včetně dětí? Jste v období po rozvodu a řešíte novou podobu vzájemných vztahů s bývalým partnerem a jeho rodinou? Plánujete či prožíváte doplnění rozvedené rodiny o nového partnera a řešíte otázky vztahů nově vzniklé rodiny s širšími rodinami partnerů, příp. s expartnery a jejich rodinami? Trápí Vás jakékoli jiné obtíže zasahující soužití a vztahy v rodině?

Lhostejno, jste-li biologická, pěstounská, adoptivní či smíšená rodina, jste-li nejužší rodina nebo příbuzní v širších rodinných vazbách – všechna tato i další témata a možnosti obnovy spokojenosti v rodinných vztazích můžeme společně zkoumat během rodinných konzultací.

...méně