Členství

Členem Junior team4teen (JT4T) se může stát osoba starší deseti (10) let, která požádá o přijetí za člena JT4T vyplněním přihlášky za člena JT4T a jejím doručením předsedovi JT4T, splní podmínky pro přijetí za člena klubu JT4T a zaváže se jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku.

V případě osoby mladší osmnácti (18) let je vznik členství ve spolku podmíněn souhlasem zákonného zástupce této osoby. Členství v pobočném spolku vzniká rozhodnutím předsedy JT4T.

Řádnými členy JT4T jsou osoby ve věku 10 – 26 let, osoby starší než 26 let se buď mohou stát členy muškařského klubu dospělých v rámci činnosti hlavního spolku team4teen, z.s., nebo spolupracovat v rámci JT4T jako vedoucí a trenéři mládeže.

 

Členský příspěvek pro rok 2017 činí 500 Kč a přináší členovi především tyto výhody:

 • snížení příspěvku na činnost muškařského kroužku o 50 %;
 • snížení příspěvku na soustředění, přednášky a workshopy o 20 %;
 • snížení příspěvku na údržbu a obnovu zapůjčeného vybavení o 50 %;
 • snížení příspěvku na letní tábor o 20 %;
 • snížení příspěvku na letní tábor pro sourozence člena o 10 %;
 • snížení příspěvku na vybrané akce team4teen pro rodinné příslušníky člena o 10 %;
 • přednostní pořadí při půjčování vybavení;
 • přednostní přihlašování na pořádané akce;
 • akce výhradně jen pro členy;
 • slevové akce u vybraných spolupracujících prodejců materiálů a vybavení;
 • příspěvky na startovné při účasti na závodech až do výše 100 %;

a případně další výhody stanovené Radou hlavního spolku nebo předsedou JT4T.

 

Další podrobnosti členství se řídí stanovami spolku a případně dalšími vnitřními předpisy.