Kroužek

Muškařský kroužek probíhá jako celoroční pravidelná zájmová činnost 1x v týdnu 2 hodiny mimo školních prázdnin a státních svátků. Scházíme se v učebně team4teen, z.s. v zadním traktu Polikliniky Vimperk.

Pozor: Po dobu mimořádných koronavirových opatření funguje kroužek "na dálku". Více zde.

 

Náplň

Náplní kroužku je především seznámení s teoretickými základy muškařsky důležité entomologie, hydrologie a biologie, s rybářskou legislativou a etikou, ale i praktické otázky strategie výběru vhodného náčiní pro lov s ohledem na charakter loveného toku a převládajícího druhu ryb, výuka zhotovování umělých mušek a návazců k lovu ryb a zprostředkování dalších znalostí a dovedností tak, aby byli účastníci připraveni k rychlému rozvoji v praktickém rybolovu.

 

Pro koho je kroužek

Kroužek je především určen pro členy Českého rybářského svazu (ČRS), kteří již vlastní rybářský lístek. V případě mimořádného talentu a zájmu je po individuální dohodě umožněna účast na kroužku i nečlenovi ČRS. Taktéž je možné se po dohodě připojit ke kroužku i v průběhu školního roku. Snažíme se kroužek realizovat v takovém termínu, aby různé rybářské kroužky vzájemně nekolidovaly a zájemci mohli zároveň navštěvovat i kroužek všeobecné rybařiny i náš specializovaný muškařský (a mohli se tak rozvíjet opravdu všestranně).

 

Přihláška

Podrobnosti o aktuálně probíhajícím kroužku, jako je cena, termín apod., najdete v přihlášce do kroužku.

Stáhnout přihlášku: