Pobočný spolek JUNIOR team4teen vznikl v roce 2017 reorganizací spolku team4teen, z.s. Ten vznikl v roce 2013 jako platforma jak pro volnočasovou práci s mladými muškaři a všeobecnými rybáři, tak pro psychosociální práci především s mládeží a její rodinou, ale od samého počátku muškařská větev zastřešovala i dospělé muškaře, především závodní.

Reorganizací vznikla zcela samostatná platforma specializovaná pro práci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Zároveň se původní muškařský klub, volně fungující při původním spolku team4teen, stal regulérní organizační jednotkou nového JUNIOR team4teen a díky tomu má muškařský potěr svou pevnou základnu, kde pomáháme s rozvojem dovedností, znalostí i materiální podporou novým i stávajícím účastníkům našich programů.

 

JIHOČESKÝ KRAJ OPĚT PODPOŘIL NAŠI SPORTOVNÍ ČINNOST

7.7.2022

Jak vidíte vždy v zápatí našich stránek, práce s dětmi a mládeží je podpořena díky prostředkům Jihočeského kraje – v současné době v rámci projektu Muškaři JUNIOR team4teen 2022 – 2023, reg. č. 448-01-031/22. Děkujeme!

JIHOČESKÝ KRAJ OPĚT PODPOŘIL NAŠI VOLNOČASOVOU ČINNOST

9.5.2022

Jak vidíte vždy v zápatí našich stránek, práce s dětmi a mládeží je podpořena díky prostředkům Jihočeského kraje – v současné době v rámci projektu Muškaření naše dění 2022, reg. č. 415-02-016/22. Děkujeme!

UŽ JE TADY ZAS aneb ČINNOST V DOBĚ KORONAVIROVÉ

12.10.2021

Vzhledem k aktuální situaci přecházíme pružně mezi prezenční činností a činností prostřednictvím tzv. dálkových komunikačních prostředků (web, FB). Připravili jsme koncept, který nám umožní co nejlépe pokračovat tam, kde jsme posledně přestali, ale který bude zároveň odpovídat aktuálním vládním opatřením. Každou neděli najdete informace o setkání následujícího kroužku a facebooku v naší staré známé skupině Akce team4teen. Tak tedy hurá na to!

UŽ JE TADY ZAS aneb PODPORA A POMOC V DOBĚ KORONAVIROVÉ

5.10.2020

Naše kolegyně sice ryby chytat neumí a většinu jich ani od sebe nerozeznají :-), ale zato rozumí lidskému trápení. Podívejte se do Aktualit na webu hlavního spolku, jestli Vám mohou nějak pomoci ony osobně, nebo informace, které pro Vás shromáždily.

JAK JSME CHYTALI TYGRA …a co nás čeká dál

14.6.2020

Doba koronavirová bohužel zasáhla i naši činnost a byli jsme nuceni se tak trochu stáhnout do „ilegality“. Velikou výhodou bylo, že máme tyto webové stránky a skupinu na Facebooku, kterou stačilo upravit pro online kroužek – takto jsme každý u svého PC přečkali do doby, kdy už jsme mohli vystrčit nos z domova a vydat se v malé skupince k oblíbeným revírům. První výprava…