Děkujeme

Jak nás podpořit

Víte, že…

…částku, kterou za kalendářní rok darujete, můžete uplatňovat jako odečitatelnou položku ze základu daně?

 

Fyzické osoby

si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, nebo činí za kalendářní rok alespoň 1000,-Kč. Celkem lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.

 

Právnické osoby

si od základu daně sníženého dle §34 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2000,-Kč. Celkem lze odečíst maximálně 5% ze základu daně.

 

Přispět můžete jednorázově či pravidelným měsíčním příspěvkem.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru nebo s Vámi sepíšeme darovací smlouvu, na základě které můžete uplatnit odpočet z daňového základu.

 

Číslo účtu pro dary

je 2801132299/2010 vedený u FIO banky.

 

Naši činnost můžete podpořit také hmotným darem

(typicky např. kancelářským spotřebním materiálem či vybavením, hygienickými nebo muškařskými potřebami) či darováním služby (typicky např. údržbářské, opravářské, tiskové a kopírovací služby). Pokud nám chcete cokoli nabídnout, kontaktujte nás, prosím zde.

 

Finanční i materiální podpora je pro JUNIOR team4teen velmi důležitá a velice si ji vážíme. Je to projev důvěry lidí, kteří naši práci takto podporují, ale hlavně jsou to finanční prostředky na služby a materiál, které nelze uhradit z dotačních zdrojů. Dotace jsou navíc málokdy plně dostatečné a neziskové organizace – a tedy i my – je obvykle dostávají s několikaměsíčním odstupem.

 

Velice Vám děkujeme!

Podporovatelé

Dále nás podpořilo mnoho našich kolegů a přátel, ať už dobrou radou, rukou přiloženou k dílu či přebytečným materiálem a vybavením.

 

VŠEM MNOHOKRÁT DĚKUJEME!