Naše kluby

Volyňka Fly Fishing

Muškařský zájmový klub Volyňka Fly Fishing nabízí zájmové a závodní muškaření dospělých.

Kolíbka

Rodinný a rodičovský klub Kolíbka nabízí podporu v otázkách výchovy, vzdělávání a vztahů mezi rodiči a dětmi.

LaLoBa

Dámský zájmový klub LaLoBa nabízí společné tvoření, sdílení a seberozvojové aktivity pro ženy různých generací.

Členství

Členem zájmového klubu hlavního spolku se může stát osoba, která požádá o přijetí za člena klubu T4T vyplněním přihlášky za člena zájmového klubu T4T a jejím doručením Radě T4T, splní podmínky pro přijetí za člena T4T a zaváže se jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku. Členství v hlavním spolku vzniká rozhodnutím Rady spolku.

 

Členský příspěvek činí 500 Kč a přináší členovi zájmového klubu především tyto výhody:

  • snížení příspěvku na činnost dlouhodobých kurzů o 50 %;
  • snížení příspěvku na činnost střednědobých kurzů o 30 %;
  • snížení příspěvku na přednášky, workshopy, soustředění a další akce o 20 %;
  • snížení příspěvku na údržbu a obnovu zapůjčené literatury a vybavení o 50 %;
  • snížení příspěvku na vybrané akce team4teen a JUNIOR team4teen pro rodinné příslušníky člena o 10 %;
  • přednostní pořadí při půjčování literatury a vybavení;
  • přednostní přihlašování na pořádané akce;
  • akce výhradně jen pro členy;
  • slevové akce u vybraných spolupracujících prodejců materiálů a vybavení;
  • pro členy Volyňka Fly Fishing příspěvky na startovné při účasti na závodech až do výše 100 %;

a případně další výhody stanovené Radou hlavního spolku.

 

Další podrobnosti členství se řídí stanovami spolku a případně dalšími vnitřními předpisy.

Přihláška do zájmového klubu team4teen: formát PDF / formát DOC