Provázení

V Provázení je zahrnuta i původní úzce zaměřená psychologická poradna, ale najdete zde především individuální sebepoznání a seberozvoj s přesahy do duchovního rozměru. Opíráme se o regulérní psychologické a psychoterapeutické vzdělání a zároveň respektujeme rozšířený koncept bio-psycho-socio-eko-spirituální jednoty člověka, tj. potřebu souladu člověka s přírodou a vyšším smyslem života. Z psychologické práce tedy témata hlubinné ekologie ani spirituality či tzv. duchovního rozvoje nevylučujeme, naopak.

Provázet Vás budeme po stezkách Psychologie, Spirituality či Energie. Stezka Psychologie je původní ryze psychologická poradna bez nevyžádaných duchovních přesahů. Stezka Spirituality rozšiřuje vnímání člověka o témata vyššího smyslu života a hlubinné ekologie, ale zůstává v rámci propojení psychologie a etiky. Stezka Energie jde v duchovních přesazích ještě dále a bere v potaz také exaktní psychosomatiku Západu/Východu a intuitivní energetickou medicínu přírodních národů.