O našem spolku

Zapsaný spolek team4teen vznikl v roce 2013 jako občanské sdružení zaměřené jak na volnočasovou práci s mladými i dospělými sportovními muškaři, tak na psychosociální práci především s mládeží a její rodinou. S novelou Občanského zákoníku se od roku 2014 občanské sdružení změnilo na spolek, ale vnitřní struktura spolku zůstala stejná.

Avšak stejně jako se tříleté dítě pomalu stává docela samostatným a soběstačným, tak se i dvojčata obou našich oborových větví v době třetích narozenin začala osamostatňovat do podoby pobočných spolků a tak i nakonec oddělila od spolku hlavního.

Tak od roku 2017 samostatně funguje FAMILY team4teen, který donedávna nabízel především podporu v režimu sociálně-právní ochrany dětí a nyní se začíná věnovat spíše odbornému vzdělávání; a vedle něj také JUNIOR team4teen, který nabízí specializovanou podporu zaměřenou na rozvoj dětí a mládeže v oblasti zájmového a závodního muškaření.

Aktivity nad rámec těchto specializací zůstaly náplní hlavního spolku team4teen, na jehož stránkách se právě nacházíte.

 

TENTOKRÁT VÁLKA…

10.3.2022

Před dvěma lety jsme umisťovali na web tipy, jak se vyrovnat s pandemií – dnes to jsou tipy, jak se vyrovnat s válkou na Ukrajině. Přejme si, abychom se zase brzy potřebovali vyrovnávat jen s takovými „starostmi“, že končí prázdniny či dovolená nebo že nám výlet překazilo počasí… Tak tedy, zde jsou některé tipy: Děti a válka: jaké mohou být…

KDE HLEDAT PSYCHICKOU PODPORU?

22.10.2020

Aby byla získaná podpora pro každého opravdu na míru, je třeba si nejprve zodpovědět důležitou otázku: Cítím, že můj psychický stav je skutečně závažný? (Bojím se, že ublížím sobě či druhým? Mám vážné obavy o svůj život? Myslím, že se zblázním, slyším hlasy nebo mám vidiny? Nacházím se v nebezpečné situaci?) Pokud ano, neváhejte a co nejdříve volejte na některou…