Rodinné zájmové akce

Jako rodinné zájmové akce obvykle pořádáme např. tvořivé aktivity, arteterapeutické dílny, výlety a exkurze, kurzy, soutěže a sportovní akce podle ročního období a zájmu účastníků. Akce jsou otevřeny především vícegeneračním rodinným skupinkám a rodičovským či prarodičovským párům, ale dalším zájemcům.

Pro informace o připravovaných akcích sledujte informace v sekci Aktuality nebo si akci vyžádejte. Můžete také navrhnout další typ akcí, které by Vás zajímaly, a společně se je pokusíme zrealizovat z vlastních zdrojů nebo získat externího garanta či lektora.