Vzdělávání

V zájmovém vzdělávání se zaměřujeme převážně na výchovnou problematiku (komunikace s dětmi, hranice a pravidla, ožehavé téma odměn a trestů), podporu dětí v dosahování lepších vzdělávacích úspěchů a také na problematiku vyhoření. Zájmové vzdělávání nabízíme především rodičům a ostatním příbuzným dětí či jiným pečujícím osobám.

Odborné vzdělávání pro odbornou veřejnost plánujeme rozšířit v rámci činnosti pobočného spolku FAMILY team4teen.

Vzdělávání má zpravidla formu přednášekseminářů, zážitkově-vzdělávací aktivity nabízíme také starším dětem a dospívajícím.

Přednášky

Přednášky jsou převážně teoretická setkání zaměřená na konkrétní téma, obvykle trvají cca 2 hodiny a konají se v učebně team4teen, z.s.

Pro informace o připravovaných akcích sledujte informace v sekci Aktuality nebo si přednášku vyžádejte. Můžete také navrhnout další téma, které by Vás zajímalo, a my se pokusíme ho zrealizovat z vlastních zdrojů nebo získat jiného odborníka.

Semináře

Semináře jsou prakticky zaměřená setkání, kde předávanou teorii zároveň prodiskutujeme z hlediska individuální praxe a/nebo procvičujeme aplikaci poznatků v praxi. Semináře obvykle trvají 6 vyučovacích hodin nebo jsou i vícedenní a konají se zpravidla v učebně team4teen, z.s.

Pro informace o připravovaných akcích sledujte informace v sekci Aktuality nebo si seminář vyžádejte. Můžete také navrhnout další téma, které by Vás zajímalo, a my se pokusíme ho zrealizovat z vlastních zdrojů nebo získat jiného odborníka.