Muškařská škola

Muškařská škola nabízí dospělým zájemcům výuku a rozvoj v teoretických znalostech i praktických dovednostech muškaření. Respektuje ale potřeby pracujících a studujících zájemců, a tak spíše než jeden celoroční každotýdenní „kroužek“ nabízí série jednotlivých akcí v delším intervalu a směřované především do pozdně odpoledních až večerních hodin pracovních dnů a na víkendy. Obvykle organizujeme aktivity muškařské školy jako přednáškyworkshopy, ale také je propojujeme se soustředěními, která pořádáme pro pokročilejší muškaře.

 

Přednášky

Přednášky jsou převážně teoretická setkání zaměřená na konkrétní téma, např.  muškařsky důležitá entomologie, hydrologie a biologie, rybářská legislativa a etika, strategie výběru vhodného náčiní pro lov s ohledem na charakter loveného toku a převládajícího druhu ryb apod. Přednášky obvykle trvají cca 2 hodiny a konají se v učebně team4teen, z.s.

Pro informace o připravovaných akcích sledujte informace v sekci Aktuality.

 

Workshopy

Workshopy jsou prakticky zaměřená setkání, např. výuka zhotovování umělých mušek a návazců k lovu ryb, příprava pomůcek a vybavení pro určitou techniku lovu, nácvik určitého způsobu nahazování či techniky lovu apod. Workshopy obvykle trvají několik hodin nebo jsou celodenní a konají se podle tématu a potřeby v učebně team4teen, z.s. nebo v terénu.

Pro informace o připravovaných akcích sledujte informace v sekci Aktuality.