Náš tým

Mgr. Zuzana Bláhová

Psychologie dětí, mládeže, párů a rodin

Spiritualita přírody i křesťanská spiritualita

Vystudovala sociální práci a pedagogiku se zaměřením na etiku na Jihočeské univerzitě a psychologii na Masarykově univerzitě. Ve svém odborném vzdělávání dále pokračovala výcviky v Edukativní rodičovské terapii, Párové a rodinné psychoanalytické psychoterapii, Dětské a adolescentní psychoanalytické psychoterapii, Terapii kognitivních deficitů (FIE) apod.; je hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a České asociace pro psychoterapii. Další kurzy a výcviky absolvovala v oblasti arteterapie, energetické medicíny apod.

Zkušenosti v práci s dětmi, rodiči i rodinou získala během let působení v sociálních službách, mateřském centru, dětském domově a na úseku sociálně-právní ochrany dětí. V současné době pracuje v soukromé psychologické praxi v Č. Budějovicích především individuálně s dětmi a dospělými, s rodiči, ale i s celými rodinami (zejména pěstounskými); působí také jako lektorka ve vzdělávání sociálních pracovníků, pěstounů a dalších pomáhajících profesí.

T: +420 603 500 244
E: zuzana.blahova@team4teen.cz

PhDr. Alena Wagnerová

Školní a dětská psychologie

Křesťanská spiritualita
 

Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na dětskou klinickou psychologii. Absolvovala výcvik skupinové psychoterapie na pražské Palatě a individuální psychoterapie v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Řadu kurzů a seminářů absolvovala také v oblasti diagnostiky, nápravy a prevence specifických poruch učení, poruch chování a vývojových poruch, práci s ADD, ADHD a LMD, dále také v relaxačních technikách.

Dlouhá léta spolupracovala v krčské nemocnici s dětským psychologem doc. Zdeňkem Matějčkem, jehož filosofie bezpodmínečné lásky k dítěti i úcta k rodičům a vychovatelům ji ovlivnila na celý život. Množství dalších zkušeností získala během mnohaleté práce v pedagogicko - psychologické poradně, v mateřském centru i v poradnách pro děti a mládež.

Po založení školních poradenských pracovišť začala v roce 2006 pracovat jako školní psycholožka a této práci se věnuje dosud.

Standa-profilovka-1-400px

Bc. Stanislav Bláha

Pedagog volného času, muškařský trenér

Vystudoval pedagogiku volného času na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Práci s mládeží se věnuje od roku 1998 a od roku 2007 se věnuje muškaření na závodní úrovni. Také zastává funkci v krajském odboru LRU – muška. V současnosti závodí ve II. lize sk. A.

E: stanislav.blaha@team4teen.cz
T: + 420 734 305 353