Co nabízíme

team4teen, z.s. má své působnosti aktivity v oblastech přesahujících specializovanou činnost obou pobočných spolků. Tyto aktivity nabízí v rámci zájmových klubů, které spravují jejich koordinátoři.

  • Zájmový klub Kolíbka nabízí poradenství, vzdělávání, sdílení a společné aktivity rodinám i jejich jednotlivým členům.
  • Zájmový klub LALOBA nabízí společné tvoření, sdílení a seberozvojové aktivity včetně poradenství a vzdělávání pro ženy různých generací.